Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Βασικός Εξοπλισμός Εκτροφής 2..

Στην ανάρτηση αυτή παρουσιάζονται σχέδια και οδηγίες κατασκευής ταϊστρών:
α) από τενεκέ λαδιού (22,73 λίτρων), β) από λαμαρίνα και μοριοσανίδα και γ) μια διαφορετική ταΐστρα επίσης από λαμαρίνα και μοριοσανίδα.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε έτοιμες ταΐστρες ή δεν θέλετε να ξοδέψετε, υπάρχει και η λύση να τις κατασκευάσετε εσείς ο ίδιος. Με σχέδια και οδηγίες σας εξηγούμε παρακάτω πώς μπορούν να κατασκευαστούν τέσσερες τύποι χειροποίητης ταΐστρας.

1. Ταΐστρα από μεγάλη κονσέρβα:
Κατασκευάζεται από ένα μεγάλο κυλινδρικό δοχείο – π.χ. του μισού κιλού καφέ ή κάποιο παρόμοιο μέγεθος. Χρησιμοποιώντας ένα ψαλίδι λαμαρίνας, κάνουμε 2 τομές στο δοχείο σε σχήμα ανάποδου L, όπως δείχνει το σχήμα της εικόνας 5. Η πρώτη (κάθετη) τομή φτάνει μέχρι τα 5 εκ. περίπου από τον πάτο. Η άλλη (οριζόντια) τομή γίνεται παράλληλα προς τον πάτο, κόβοντας λιγότερο από τη μισή περιφέρεια του δοχείου. Κατόπιν ισιάζουμε το εν μέρει κομμένο τμήμα και στερεώνουμε όσο περισσεύει (αφού το διπλώσουμε προς τα μέσα) στο τμήμα που παραμένει χρησιμοποιώντας πριτσίνια, βίδες ή συγκόλληση. Διπλώνουμε επίσης προς τα μέσα και το χείλος της κάτω (οριζόντιας) τομής ώστε να μην κινδυνεύει το κουνέλι να κοπεί όταν πάει να φάει. Η ταΐστρα που κατασκευάζουμε κατ’ αυτό τον τρόπο πρέπει να στερεωθεί στον κλωβό (είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά) με σύρμα για να μην αναποδογυρίσει ή πέσει (βλ. εικόνα 6).
Εικόνα 5.
Τα βήματα για να κατασκευάσουμε την ταΐστρα.
Αριστερά φαίνεται πώς κόβουμε το δοχείο.
Δεξιά δείχνουμε τι κάνουμε μετά το κόψιμο για να ολοκληρωθεί η ταΐστρα.

Εικόνα 6.
Είτε εσωτερικά του κλωβού είτε εξωτερικά, η ταΐστρα πρέπει να στερεωθεί στα πλαϊνά του κλωβού για να μένει σταθερά στη θέση της.


2. Ταΐστρα από τενεκέ λαδιού:
Η τροποποίηση ενός τενεκέ λαδιού (χωράει 5 γαλόνια ή 22,73 λίτρα και παλιά τον λέγαμε γκαζοτενεκέ) μας επιτρέπει να κατασκευάσουμε μια μεγάλη διπλή ταΐστρα κατάληλη κυρίως για κλωβούς πάχυνσης κουνελιών – εκεί δηλαδή που έχουμε αρκετά κουνέλια τα οποία ταΐζουμε συνεχώς για να μεγαλώσουν γρήγορα. Όπως δείχνει η εικόνα 7, αφού κόψουμε το καπάκι του τενεκέ με ένα ανοιχτήρι κονσέρβας, με ένα κοπίδι κάνουμε στον τενεκέ 2 ανοίγματα (ένα εμπρός και ένα πίσω) ύψους περίπου 10 εκ. και μέσα στον τενεκέ τοποθετούμε 2 διαχωριστικά από ξύλο και κοντραπλακέ ή μοριοσανίδα. Τα διαχωριστικά επιτρέπουν στην κατασκευή να λειτουργεί σαν ταΐστρα τύπου χοάνης από την οποία μπορούν να τρώνε ταυτόχρονα τέσσερα κουνέλια. Ένα καπάκι που φτιάχνουμε από μοριοσανίδα με μεταλλικές υποδοχές στις τέσσερες γωνίες του επιτρέπει να ασφαλίζεται η τροφή. Η ταΐστρα αυτή υποχρεωτικά τοποθετείται μέσα στον κλωβό. Η εικόνα 8 δίνει τις τεχνικές λεπτομέρειες (διαστάσεις κλπ.) για την κατασκευή της.
Εικόνα 7.
Φαίνεται προοπτικά ο κομμένος τενεκές, το καπάκι από μοριοσανίδα, τα 2 διαχωριστικά και ο τρόπος που τοποθετούνται μέσα στον τενεκέ. Τα 2 λυγισμένα καρφιά, που κρατούν τα διαχωριστικά στη θέση τους, είναι απαραίτητα.
Εικόνα 8.
Οι τεχνικές λεπτομέρειες για την κατασκευή της ταΐστρας από τενεκέ. Δίνονται όλες οι διαστάσεις. Προσέξτε ότι η λαμαρίνα που αφαιρείται από τα ανοίγματα που κάνουμε στον τενεκέ αξιοποιείται σαν επένδυση του εμπρόσθιου μέρους της σανίδας κάθε διαχωριστικού ούτως ώστε να μη μπορούν να την ροκανίζουν τα κουνέλια.


3. Ταΐστρα από λαμαρίνα και μοριοσανίδα:
Μια πολύ πρακτική ταΐστρα τύπου χοάνης, που μοιάζει αρκετά στη μορφή και τη λειτουργία με τις μεταλλικές ταΐστρες του εμπορίου, και η οποία μπορεί να κατασκευαστεί από 2 κομμάτια μοριοσανίδας και 2 κομμάτια λαμαρίνας. Η εικόνα 9 δείχνει τα σχήματα (και τις διαστάσεις) που πρέπει να έχουν τα υλικά. Οι λαμαρίνες στερεώνονται στις μοριοσανίδες με καρφάκια. Η εικόνα 10 παρουσιάζει την ταΐστρα μετά τη συναρμολόγησή της.
Εικόνα 9.
Τα σχήματα και οι διαστάσεις των υλικών της ταΐστρας. Στη λαμαρίνα Α, οι διακεκομμένες γραμμές σημαίνουν πως σ’ αυτά τα σημεία η λαμαρίνα πρέπει να διπλωθεί 90 μοίρες προς τα μέσα για να ενισχυθεί εκεί η κατασκευή. Στη λαμαρίνα Β, οι διακεκομμένες γραμμές δείχνουν πού πρέπει να γίνουν τα τσακίσματα ώστε η λαμαρίνα να αγκαλιάσει σωστά τα δύο κομμάτια μοριοσανίδας. Προσέξτε τα δύο πρώτα τσακίσματα στην κορυφή: Το δεύτερο σχηματίζει το χείλος της ταΐστρας, ενώ το πρώτο-πρώτο δείχνει πού πρέπει να διπλωθεί προς τα μέσα η λαμαρίνα ούτως ώστε να γίνει εντελώς λείο το χείλος και να προστατεύονται τα κουνέλια από πληγές.
Εικόνα 10.
Η ταΐστρα συναρμολογημένη. Το μεγάλο κομμάτι λαμαρίνας (Β) ξεκινάει από το πίσω μέρος, δημιουργεί τον πάτο της ταΐστρας και καταλήγει μπροστά στο χείλος της ταΐστρας. Το μικρότερο κομμάτι λαμαρίνας (Α) σχηματίζει το μπροστά μέρος της ταΐστρας. Τα εκτεθειμένα σημεία της μοριοσανίδας πρέπει να καλυφθούν να λωρίδες λαμαρίνας για να προστατευθούν από το ροκάνισμα των κουνελιών.

4. Μια διαφορετική ταΐστρα από λαμαρίνα και μοριοσανίδα:
Η εικόνα 11 παρουσιάζει μια διαφορετική ταΐστρα φτιαγμένη από τα ίδια υλικά με την προηγούμενη. Η ταΐστρα αυτή είναι μεγαλύτερη, κατασκευάζεται ευκολότερα και έχει το πλεονέκτημα ότι ο πάτος της είναι από λεπτή σήτα για να πέφτει κάτω η σκόνη της τροφή και να μην ερεθίζονται τα ρουθούνια των κουνελιών.

Εικόνα 11.
Η ταΐστρα αυτή γίνεται από τρία κομμάτια λαμαρίνας και τρία κομμάτια μοριοσανίδας – δύο για τα πλαϊνά και ένα λοξά μέσα στην ταΐστρα για να κυλάει προς τα εμπρός η τροφή. Η συναρμολόγηση γίνεται και εδώ με καρφάκια. Μ’ αυτό το σχέδιο είναι πολύ πιο εύκολο να κόψουμε τη μοριοσανίδα για τα πλαϊνά (κάθετες τομές). Προσέξτε ότι και εδώ τα εκτεθειμένα στα δόντια των κουνελιών σημεία προστατεύονται με λωρίδες λαμαρίνας.

Ευχαριστώ πολύ το ΚΕΒΙΟ - http://www.kevio.gr/ Κέντρο Εφαρμογών Βιωσιμότητας